Friday, 03/12/2021 - 23:03|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • Nguyễn Thị Hạ Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   nthquyen.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Phạm Minh Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ sử địa, Tổ trưởng tổ Sử - Địa
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985973278
  • Email:
   pmkhoa.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Xuân Diệu
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   nxdieu.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Kim Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0375497564
  • Email:
   hungloanhuanphuoc@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mỹ Kim
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0354037919
  • Email:
   mykimsu@gmail.com
 • Phùng Thị Mỹ Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   pmlinh.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Hồ Minh Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Sử - Địa
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   hominhnguyenbin@gmail.com