Saturday, 04/12/2021 - 00:09|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • Nguyễn Tấn Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên - Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0949353656
  • Email:
   nthien.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Phạm Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đảng bộ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   ptbinh.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Tấn Lập
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   HUV - Bí thư Đảng bộ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ntlap.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Trần Hồng Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên
  • Email:
   ttthang.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Phạm Minh Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   pmkhoa_thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Lê Trúc Cy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0906474547
  • Email:
   nltvy.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Quốc Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   nqtoanthpt.tp@phuyen.edu.vn