Friday, 03/12/2021 - 23:10|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • Phạm Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch CĐCS
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   ptbinh.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Phạm Đồng Tường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch CĐCS
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   pdtuong.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Lê Thị Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH công đoàn Cơ sở
  • Email:
   ltbinh.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Tô Hiếu Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH công đoàn Cơ sở
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ththanh.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Xuân Vương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH công đoàn Cơ sở
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ntxvuong.thpt.tp@phuyen.edu.vn