Friday, 03/12/2021 - 23:52|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • Nguyễn Tấn Lập
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0988951220
  • Email:
   ntlap.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Phạm Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0854501673
  • Email:
   ptbinh.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Tấn Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0949353656
  • Email:
   nthien.thpt.tp@phuyen.edu.vn